Үйл явдал

Шинэ мэдээ

Д.Тэгшбаяр : Мөнгө угаах гэдэг нь ...

Хууль Тогтоомж Бодлого Судалгааны…

Судалгаа

Олборлох үйлдвэрлэл эрхлэгч компаниудын “Ашиг хүртэгч жинхэнэ эзэд”-ийн ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НЬ

Төсөл хөтөлбөр

“Ашиг хүртэгч жинхэнэ эздийн мэдээллийн ил тод байдлыг хангахад иргэд, төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоог хангасан сургалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, чадавхи бэхжүүлэх” төслийг  …

Сургалт

Сургалтын менежерүүдийг чадавхижуулах сургалт …